ВАЖНА Е ЕВРОПА, ВАЖЕН СИ ТИ – ДИСКУСИЯ С ВИЦЕПРИЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ